เกี่ยวกับเรา

WorldPaint ก่อตั้งเมื่อปี 2533 แบรนด์ที่ปกป้องบ้าน อาคารคู่คนไทยมาอย่างยาวนาน ในปี2558 WorldPaintได้ส่งต่อคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่น สู่การบริหารโดย

คนรุ่นใหม่ที่มุ่งเน้นเรื่องการวิจัยและพัฒนา วิจัยเพื่อรู้จริง เข้าถึงปัญหา แก้ไขได้ พัฒนาสินค้า องค์ความรู้ให้แก่ผู้บริโภคอย่างจริงใจ เพื่อความสวยงามอย่างยั่งยืน

โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าจรได้รับการรับนองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ด้วยความมุ่งมั่นและ ตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ เราจึงพัฒนาสินค้าให้ครบวงจรในงานก่อสร้างโดยคำนึงถึงการใช้งาน ความแข็งแรง และความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นสำคัญ ดำรงตนเป็นบริษัทที่ดีต่อสังคม ตลอดจนพัฒนาบุคลากร และนวัตกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดในทุกยุคทุกสมัย

วิสัยทัศน์

PROTECT
สีที่ปกป้องบ้านเรือนอาคาร สถานที่จากมลพิษ แดด ฝน

ALLIANCE
สีที่มองลูกค้าและพนักงาน อย่างพันธมิตรที่เชื่อใจ

INNOVATION
สีที่มีนวัตกรรมเสมอ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน

NATURE
สีที่รักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

TEAMWORK
สีที่ผลิตและจำหน่าย ทีมงานที่มีคุณภาพ