เกี่ยวกับเรา

 

 

บริษัท เวิลด์เพ้นท์ จำกัด  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  31 สิงหาคม 2535 ผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ WorldTone และ NUSO กว่า 30 ปีที่บริษัทได้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าจรได้รับการรับนองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ด้วยความมุ่งมั่นและ ตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ เราจึงพัฒนาสินค้าให้ครบวงจรในงานก่อสร้างโดยคำนึงถึงการใช้งาน ความแข็งแรง และความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นสำคัญ ดำรงตนเป็นบริษัทที่ดีต่อสังคม ตลอดจนพัฒนาบุคลากร และนวัตกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดในทุกยุคทุกสมัย

โครงการเวิลด์เพ้นท์

หมู่บ้านและบ้านพักอาศัย 

คาเฟ่และร้านอาหาร 

สถานศึกษา

วัด

โรงแรม

อาคาร

สถานที่ราชการ

โรงแรม